Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

Schooltijden

Schooltijden 2018-2019

De schooltijden voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn als volgt:

Wij draaien met een continurooster waarbij alle kinderen onder begeleiding van de leer-

krachten op school eten. Eten gebeurt tussen 12.00-12.15 uur waarbij alle leerlingen een

voorbereiding volgen voor de lessen die ‘s middags plaatsvinden of er wordt voorgelezen.

Groep 1,2 Groep 3,4 Groep 5, 6, 7, 8
Maandag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15
12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45
Dinsdag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15
Vrij (groep 1) 12.45-14.45 12.45-14.45
Woensdag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15
Vrij Vrij Vrij
Donderdag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15
12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45
Vrijdag 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.15
Vrij Vrij 12.45-14.45

 

De deuren van de school gaan open om 08.15 uur!
Wij verzoeken u de kinderen niet eerder op school te brengen.
De ouders van groep 1 t/m 3 mogen hun kinderen naar binnen begeleiden.
Vanaf groep 4 proberen we dat minder te maken, zodat het bij de kinderen de zelfstandigheid bevordert.
Uiteraard kun u nog binnenkomen om even iets aan de juf of meester door te geven.

Om 08.30 willen we graag met de lessen beginnen, wilt u alstublieft op tijd afscheid nemen?
De kleuters komen een paar minuten vroeger naar buiten, zo kunnen zij rustig hun ouder(s)-verzorger(s) opzoeken.