Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

Onze school

Onze school

De Dorpsschool Halle is een Basisschool voor Bijzonder Neutraal Onderwijs, een school met een eigen bestuur. Halle is een dorp in de gemeente Bronckhorst in de Gelderse Achterhoek. Het dorp telt iets minder dan 1.000 inwoners. Halle ligt ongeveer vijf kilometer oostelijk van Zelhem. Halle bestaat uit de kernen Halle Dorp, Halle Heide en Halle Nijman. Tot voor de laatste gemeentelijke herindeling behoorde Halle tot de voormalige gemeente Zelhem.
De Dorpsschool Halle is een school met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden, zoals deze leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die normen en waarden.
Dat betekent dat iedere leerling die in staat is gewoon basisonderwijs te volgen welkom is, ongeacht zijn/haar levens- en maatschappijbeschouwing.
De school telt momenteel ongeveer 140 leerlingen. Door de sluiting van de scholen in Halle Heide en in Halle Nijman is dit aantal tijdelijk flink gestegen. We verwachten wel weer enige terugloop, omdat er de komende jaren veel kinderen uit de bovenbouw de school zullen verlaten en naar het VO in Doetinchem zullen gaan.

Locaties: * De groepen 1 t/m 8 krijgen les in het hoofdgebouw.
* De gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in
sportzaal De Meisterskamp bij de sportvelden aan de Roggestraat.

De school heeft 9 leslokalen en een gemeenschapsruimte, de speelkuil die ook gebruikt wordt voor
bewegingsonderwijs aan kleuters. Achter de school zijn 2 semi permanente lokalen geplaatst om de extra groepen te kunnen opvangen. Deze beide lokalen zijn in 2014 volledig gerenoveerd.

In het voorste lokaal heeft peuterspeelzaal Nijntje haar intrek genomen, voor 4 dagdelen per week.
Ook Juut & Co gebruikt dit lokaal voor de BSO (buitenschoolse opvang).
Op dit moment is nog onvoldoende behoefte aan kinderopvang, om een groep te kunnen formeren.

Er zijn ruimtes voor remedial teaching, een kamer voor het team, en aparte ruimtes voor de intern begeleider en de directie. Voor het schoolgebouw ligt een grote, (gedeeltelijk) betegelde speelplaats.
In 2014 zijn er diverse nieuwe toestellen geplaatst.

Achter het schoolgebouw ligt een ruim grasveld dat ook als speelterrein gebruikt wordt. Gelukkig mogen we ook een deel van het weiland van de fam. Oosterink en de fam. Wolsink gebruiken als voetbalveld. Hartelijk dank daarvoor!

Groep 1 en 2 zijn dit jaar een heterogene groep. Groep 3 is een enkele groep, maar werkt veel samen met groep 1-2. De kinderen in de groepen  4-5 en 5-6 zitten dit jaar  in een combinatieklas. Zij hebben wel de beschikking over 3 lokalen, zodat met behulp van een onderwijsassistent en een extra leerkracht ook extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. Groep 7 en 8 zijn dit jaar homogene groepen (kinderen uit hetzelfde leerjaar bij elkaar).
Uitgangspunt is klassikaal onderwijs op adaptieve basis.

Naast de leerprestaties is ook de sfeer op school belangrijk.
De vele gezamenlijke evenementen zorgen voor een onderlinge band.
In het Schoolplan (ter inzage bij de schoolleiding), wordt uitvoerig op onder meer het beleid van de Dorpsschool voor de komende jaren ingegaan.