Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

BSO Juut & Co

Buitenschoolse opvang:

Voor de komende schooljaren hebben de Dorpsschool Halle en Juut & Co Kinderopvang een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de buitenschoolse opvang.
Voor opvang van kinderen na schooltijd en in de vakantie kan gebruik worden gemaakt van Dorpsschool Halle. Juut & Co gaat de buitenschoolse opvang verzorgen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in Dorpsschool Halle vanaf 16 augustus 2010. De opvang vindt plaats in het voorste lokaal.
De opvangdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op maandag en donderdag van 14.45 – 18.00 uur.
Op dinsdag en vrijdag van 12.00 of 14.45 – 18.00 uur.
Dit laatste is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.

Voor de opvang gelden de volgende punten:

 • Er worden huisregels opgesteld met de leidster en deze worden besproken met de kinderen. bijvoorbeeld: welke toiletten worden er gebruikt, welke regels gelden er en waar mogen de kinderen komen etc.
 • Op dinsdag en vrijdag wordt de opvang van 12.00 – 14.45 uur verzorgd in het peuterlokaal.
 • De leidster krijgt een eigen sleutel van de school en ook uitleg over het alarm.
 • De BSO sluit aan de pedagogische uitgangspunten van Dorpsschool Halle. Alle ouders ontvangen een pedagogisch beleid bij de intake met Juut & Co.
 • Na de opvang wordt het lokaal schoon achtergelaten. De tafels worden afgenomen en weer op hun plaats terug gezet. De vloer wordt geveegd of gedweild en de toiletten worden schoon achtergelaten.
 • Er mag gebruik worden gemaakt van de knutselspullen. De dagelijks benodigde spullen worden in de kast in de berging gelegd.
 • Er mag gebruik worden gemaakt van het speelgoed en de spellen in de kast in de berging van “De Kuil”, ook de overige spullen die hier liggen zijn voor gebruik van de opvang.
 • Er mag gebruik worden gemaakt van de tv van school.
 • Juut & Co zorgt voor de verzekering van de kinderen en de leidster tijdens de opvang.
 • Overige informatie is te vinden in onze algemene informatie en de protocollen van kindermishandeling, veiligheid, discriminatie etc. liggen ter inzage op de groep.
  Het belang van BSO voor het kind (uit pedagogisch beleid Juut & Co)
  De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de dagelijkse invulling binnen Juut & Co. Veiligheid, geborgenheid en ritme vormen hierbij belangrijke voorwaarden:
 • Het kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht. Behoefte aan een knuffel heeft ieder kind en die knuffel geven wij graag.
 • In Juut & Co is een op het kind en de groep afgestemd dagritme waarbinnen het kind de juiste zorg krijgt. De groepen in Juut & Co zijn zo samengesteld dat er de volle aandacht is voor de specifieke behoeftes die bij een bepaalde ontwikkelingsfase horen. Dit wordt geboden in een huiselijke sfeer waarbinnen het kind zich op zijn gemak voelt.
 • In Juut & Co is er veel ruimte, zowel binnen als buiten. De inrichting sluit aan op de belevingswereld van de kinderen. De ruimtes zijn veilig en schoon. Kinderen kunnen zo vol overgave spelen en bewegen. Juut & Co biedt een uitdagende omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt. Kinderen worden op een veilige manier op weg geholpen de wereld te verkennen. Hierdoor leert het kind op zichzelf en zijn omgeving te vertrouwen.
 • Spel is voor het kind de manier bij uitstek van ontdekken, ervaren en onderzoeken. Daarom neemt spel bij Juut & Co een belangrijke plaats in. Al spelend ontwikkelt een kind zich en maakt een kind contact met zijn omgeving. Het is belangrijk dat een kind zijn eigen spel ontwikkelt. Wij begeleiden een kind hierbij door hem aan te moedigen en te prikkelen. Wanneer het kind zelf speelt, neemt de leidster afstand. Zo wordt het kind in staat gesteld zich op zijn eigen creatieve manier te ontwikkelen en te uiten.
 • Bij Juut & Co worden de kinderen opgevangen door deskundige leidsters die vanuit de pedagogische visie een relatie aangaan met het kind. De leidster schept een warme en liefdevolle omgeving, waarbinnen het kind zich geborgen voelt. Vanuit oprechte betrokkenheid en met aandacht voor ieder kind geven zij op professionele wijze vorm aan de opvang van de kinderen. Door de medewerkers van Juut & Co wordt er geïnvesteerd in een goede relatie met de ouders. Over en weer informeren zij elkaar goed, waardoor ouders zich betrokken voelen bij de opvang.