Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

Missie

Missie: waarom bestaan wij?

 ’De vereniging bestaat uit Dorpsschool Halle die een toonaangevende bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.’

Deze missie komt tot uiting in ons motto: ‘Samen is leuker”
Dit motto is ingegeven door de samenwerking van de drie Halse scholen, Halle Heide, Halle Nijman en Halle Dorp, nu samen onder de vlag van de Dorpsschool Halle
Samenwerken, samen met plezier naar school gaan, samen je unieke talenten ontplooien, samen je zelfstandigheid,weerbaarheid en autonomie ontwikkelen

Samen enthousiast willen leren:

Enthousiasme is het fundament voor de ontwikkeling van kind en leerkracht. We willen met plezier en passie les geven en kinderen volgens de waarden en normen die we nastreven laten ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden, die respectvol met elkaar omgaan. Een kind moet elke dag met plezier naar school gaan.

Samen uniek

Interesse hebben voor het kind door te kijken naar elk kind als een individu en tijd te nemen om naar een kind te luisteren zodat het zich gewaardeerd en gehoord voelt. Interesse tonen in collegae, ouders en onderwijs, interesse voor de waarde van onderwijs opwekken bij een kind en een onderzoekende houding bevorderen.

Hierdoor de zelfstandigheid, weerbaarheid en onafhankelijkheid van elk kind ontwikkelen.

Samen je mogelijkheden onderzoeken en ontplooien

Elk mens is uniek en heeft het recht zijn individuele talenten zoveel mogelijk te ontplooien en een eigen identiteit te ontwikkelen in een ononderbroken leerlijn, dit is een voortdurend proces.
Vanuit deze gedachte streeft  Dorpsschool Halle ernaar de kinderen optimaal voor te bereiden op het zelfstandig functioneren in de samenleving.