Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

Lesrooster ’23/’24 gr. 1 t/m 8

*KLIK HIER* Lesrooster ’23/’24 voor groep 1 t/m 8 *KLIK HIER*

In de ochtend worden de hoofdvakken gegeven:

 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat

In de middag worden vakleerkrachten ingezet voor:

 • Muzikale vorming (wekelijkse muziekles)
 • Bewegingsonderwijs (2x per week)
 • Zwemles met diplomagarantie
 • Godsdienstvormingsonderwijs
 • Crea- & technieklessen
 • Typeles (groep 6-7-8)
 • Begeleiding (T)rotsgroepen (training Rots & Water)
 • Engels (groep 5 t/m 8)

De vakleerkrachten geven de lessen waarbij de onderwijsassistenten groepen begeleiden. De groepsleerkrachten hebben in de middagen geen lesgebonden activiteiten, maar tijd voor voor- en nabereiding, administratie, teamontwikkeling en oudergesprekken, etc.