Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

Coronamaatregelen 2022-2023

Protocol en draaiboek coronapandemie en reguliere ziekte 2022-2023

Op deze webpagina kunt u het goedgekeurde document ‘coronapandemie’ vanuit de MR lezen. Elke beroepsgroep is verplicht om uiterlijk 1 oktober 2022 een servicedocument te hebben besproken met team en medezeggenschapsraden i.v.m. een mogelijke oplaaiende coronapandemie.

In dit document staat proactief beschreven welke maatregelen een organisatie treft om verantwoord met de coronapandemie om te gaan.